Làm thế nào để bạn chăm sóc người bệnh tâm thần phân liệt tại nhà?

Tâm thần phân liệt là một rối loạn tâm thần nặng, không rõ nguyên nhân, tiến triển từ từ, có xu hướng mạn tính, thường khởi phát ở lứa tuổi từ 15-35 tuổi.    Việc điều trị bệnh nhân tâm...

Cách chăm sóc bệnh nhân có hoang tưởng

1. Hoang tưởng là gì: Hoang tưởng là một dạng của rối loạn tư duy, suy nghĩ. Đó là những suy nghĩ có 3 cái không: 1. Hoang tưởng là gì: Hoang tưởng là một...