STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Bs CKII VÕ Quang Thiều  Giám đốc  (0235) 3.810.306
2 Bs CKI Lê Tấn Thơ  Phó giám đốc  Di động: 0905189657