Hoạt động khám, chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

Danh mục hoạt động khám, chữa bệnh ngoại trú tại Bệnh viện như sau: 1. Khám chứng nhận sức khỏe tâm thần Khám chứng nhận sức khỏe bổ sung hồ sơ kết hôn; Khám chứng nhận sức khỏe bổ sung hồ...

Hoạt động điều trị bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

Hiện tại, bệnh viện có 3 khoa lâm sàng phục vụ cho công tác điều trị nội trú: Khoa Cấp tính Nam, Khoa Cấp tính Nữ, khoa Tâm căn – PHCN. Trong đó, khoa Cấp tính Nam và Cấp tính...

Hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú tại các tuyến cơ sở

Hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú được triển khai trên 18 huyện/thị xã/thành phố với 244 xã/phường/thị trấn, bao gồm những nội dung sau:  Hoạt động quản lý hồ sơ bện...

Lịch Khám, chữa bệnh; cấp cứu; cấp giấy chứng nhận sức khỏe

Lịch khám, chữa bệnh ngoại trú: Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, thời gian cụ thể như sau: Buổi sáng: 7h30 – 11h; Buổi chiều: 13h – 16h30. (Trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định) Bệnh...