Lịch Khám, chữa bệnh; cấp cứu; cấp giấy chứng nhận sức khỏe

Lịch khám, chữa bệnh ngoại trú: Từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần, thời gian cụ thể như sau:

  • Buổi sáng: 7h30 – 11h;
  • Buổi chiều: 13h – 16h30.

(Trừ các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định)

Bệnh viện tiếp nhận trường hợp cấp cứu 24/24, 7 ngày/ tuần.

Lịch khám, cấp giấy chứng nhận sức khỏe tâm thần bao gồm:

  • Chứng nhận sức khỏe bổ sung hồ sơ kết hôn;
  • Chứng nhận sức khỏe bổ sung hồ sơ hưởng chế độ;
  • Chứng nhận sức khỏe bổ sung hồ sơ theo yêu cầu khác.
Được thực hiện từ thứ 2 đến thứ 5 hằng tuần, thời gian cụ thể như sau:
– Thời gian khám:
  • Buổi sáng: 7h30 – 10h30 (Trường hợp khám, kết luận trong 1 buổi);
  • Buổi chiều: 13h – 16h (Trường hợp khám, kết luận trong 1 buổi).

– Thời gian kết luận:

  • Buổi sáng: 10h30 – 11h;
  • Buổi chiều: 16h – 16h30.
(Lưu ý: Hồ sơ cấp giấy chứng nhận sức khỏe (kết quả khám) nộp tại phòng Kế hoạch tổng hợp bệnh viện trước thời gian kết luận).