Chính sách Bảo hiểm y tế có hiệu lực từ 01/01/2020

Từ 01/01/2021, người bệnh có thẻ BHYT khi điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh theo mức hưởng thẻ BHYT Theo quy định tại khoản...

Chỉ thị 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Tiếp tục thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.   Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc   Thủ tướng...

Sở Y tế Quảng Nam cung cấp số điện thoại đường dây nóng của các thành viên Ban chỉ đạo và các bệnh viện có liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19

Sở Y tế Quảng Nam ban hành công văn số 342/SYT-NVY về cung cấp số điện thoại đường dây nóng của các thành viên trong Ban chỉ đạo và các bệnh viện có liên quan đến công tác phòng, chống...

Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 08 về giảm thiểu chất thải nhựa trong Ngành Y tế

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về giải quyết vấn đề rác thải nhựa, ngày 29/7/2019 Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Chỉ thị 08 về giảm thiểu chất thải nhựa trong...

Hội thi Điều dưỡng – Kỹ thuật viên giỏi thanh lịch Bệnh viện Tâm thần trung ương 2 năm 2011

Trong năm 2011 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 đã tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng kiến thức, tay nghề cho Điều dưỡng Bệnh viện như: Kỹ thuật đo điện tim – vận hành m&aa...

Nâng cao chất lượng ghi chép hồ sơ điều dưỡng

Một trong những công tác thường xuyên của Điều dưỡng tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 là việc “Bình phiếu chăm sóc”. Công tác này từ trước đến nay vẫn được tổ chức riêng lẻ ở từng khoa...

Các rối loạn cảm giác, tri giác

Tri giác là một quá trình tâm lý, có khả năng tập hợp các đặc tính riêng lẻ của sự vật hiện tượng, do các giác quan phản ánh, từ đó chúng ta nhận thức được sự vật và hiện...

Các rối loạn tư duy

Tư duy là một quá trình hoạt động tâm thần phức tạp, là hình thức cao nhất của quá trình nhận thức, có đặc tính phản ảnh thực tại khách quan một cách gián tiếp và khái quát, từ đó...