KHOA PHÒNG BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH QUẢNG NAM

LÃNH ĐẠO BỆNH VIỆN

GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

PHÒNG CHỨC NĂNG

PHÒNG TỔ CHỨC – HÀNH CHÍNH

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

PHÒNG KẾ HOẠCH TỔNG HỢP

PHÒNG CHỈ ĐẠO TUYẾN

PHÒNG ĐIỀU DƯỠNG

KHOA LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG

KHOA KHÁM – CẬN LÂM SÀNG

KHOA CẤP TÍNH NAM

KHOA CẤP TÍNH NỮ

KHOA TÂM CĂN NGƯỜI GIÀ TRẺ EM

KHOA KIỂM SOÁT NHIỄM KHUẨN

KHOA DƯỢC

KHOA PHỤC HỘI CHỨC NĂNG