Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam tổ chức Lễ kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2018) và 8 năm ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 – 20/10/2018).   Chiều ngày 17/10/2018, tại Hội trường Bệnh...