Hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú tại các tuyến cơ sở

Hoạt động khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc điều trị ngoại trú được triển khai trên 18 huyện/thị xã/thành phố với 244 xã/phường/thị trấn, bao gồm những nội dung sau: 

  • Hoạt động quản lý hồ sơ bệnh án, quản lý bệnh nhân, đối với các bệnh: Tâm thần Phân liệt, Động kinh, Các rối loạn Tâm thần khác.
  • Điều trị, cấp phát thuốc, theo dõi, phục hồi chức năng cho bệnh nhân dựa vào cộng đồng.
  • Tuyên truyền giáo dục sức khỏe tâm thần cho nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *