Giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam

Nghị Quyết số 16/2019/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam

Số kí hiệu 16/2019/NQ-NĐND
Ngày ban hành 17/12/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/01/2020
Cơ quan ban hành Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam
Người ký Khác

Tải tập tin: Nghị quyết 16/2019/NĐ-HĐND (Phụ lục 1, Phụ lục 2, Phụ lục 3)