Đại hội Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2023

Thực hiện Hướng dẫn số 166-HD/ĐU, ngày 30/12/2019 của Đảng ủy Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2020 – 2023. Được sự nhất trí của Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Y tế, vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 06 tháng 02 năm 2020 tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam long trọng tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2023.

 

Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Mai Văn Mười – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Y tế cùng toàn thể đảng viên của Chi bộ. Đại hội diễn ra với tinh thần đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy tính dân chủ, giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương của Đảng; tăng cường đoàn kết, nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của tổ chức đoàn thể và tất cả cán bộ, đảng viên trong toàn Chi bộ.

Đ/c Võ Quang Thiều – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Sở Y tế – Bí thư Chi bộ đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Đại hội đã thông qua dự thảo báo cáo chính trị của Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023 và dự thảo báo cáo kiểm điểm cấp ủy nhiệm kỳ 2017-2020. Báo cáo đã đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2023.

Đ/c Trần Hòe – Phó Bí thư Chi bộ thay mặt Đoàn Chủ tịch thông qua dự thảo Báo cáo chính trị và dự thảo Báo cáo kiểm điểm cấp ủy

Đại hội thảo luận đi sâu kiểm điểm làm rõ những tồn tại, hạn chế, khuyết điểm và đề ra được những giải pháp thiết thực, sát hợp với thực tiễn. Đảm bảo thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu mà Đại hội đã đề ra.

Đ/c Lý Chí Long góp ý dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023

Đ/c Phạm Thị Bích Vân góp ý dự thảo Báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2017-2020, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2020-2023

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Mai Văn Mười – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Y tế gửi lời chúc mừng đến Đại Hội. Đồng chí Mai Văn Mười đánh giá cao sự đoàn kết, sự nổ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức của tập thể cấp ủy, đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Chi bộ, đưa hoạt động của Chi bộ, đơn vị ngày càng phát triển, góp phần chung vào sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong toàn Đảng bộ. Để duy trì và phát triển có hiệu quả nhiều hơn nữa, đồng chí Mai Văn Mười yêu cầu Chi bộ cố gắng khắc phục những khó khăn hiện tại của Chi bộ, triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu về chuyên môn cấp trên giao, đặc biệt là công tác xây dựng đảng về tư tưởng chính trị; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác phát triển triển đảng viên mới….Đồng chí Mai Văn Mười tin tưởng với truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 đề ra.

Đ/c Mai Văn Mười – UV Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Y tế phát biểu ý kiến chỉ đạo Đại hội

Đại hội cũng đã nghiêm túc và dân chủ xem xét lựa chọn những đảng viên tiêu biểu, có phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức tốt, có trình độ chuyên môn cao để bầu vào cấp ủy, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023 . Qua bầu cử, đồng chí Võ Quang Thiều, đồng chí Lê Tấn Thơ và đồng chí Bùi Thị Mỹ Hoa trúng cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2023. Đồng chí Võ Quang Thiều giữ chức Bí thư Chi bộ, đồng chí Lê Tấn Thơ – Phó Bí thư Chi bộ, đồng chí Bùi Thị Mỹ Hoa – Chi Ủy viên. Đại hội cũng đã bầu ra 06 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đảng viên bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Đ/c Mai Văn Mười – UV Ban Thường vụ Đảng ủy – Phó Giám đốc Sở Y tế tặng hoa chúc mừng cấp ủy khóa mới, nhiệm kỳ 2020-2023

Đại biểu Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội

Thay mặt cấp ủy khóa mới, đồng chí Võ Quang Thiều – Bí thư Chi bộ cảm ơn đồng chí Mai Văn Mười – Uỷ viên Ban Thường vụ – Phó giám đốc Sở Y tế đã về dự và chỉ đạo Đại hội thành công tốt đẹp. Đồng chí Võ Quang Thiều ghi nhận những ý kiến đóng góp của đảng viên, đặc biệt là ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Mai Văn Mười. Thay mặt Chi bộ đồng chí kêu gọi toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn Chi bộ nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2023, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Quảng Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Sở Y tế tỉnh Quảng Nam lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra./.

Lê Tấn Tuân/Phòng Kế hoạch tổng hợp