Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam Tổ chức tập huấn phương pháp 5S

Thực hiện Kế hoạch số 131/KH-BVTT, ngày 12-13/7/2023 Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam đã tổ chức tập huấn phương pháp 5S nhằm mục đích không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng bệnh viện hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Lớp tập huấn có sự tham gia của cán bộ nhân viên tại các khoa/phòng trong Bệnh viện.

CN Huỳnh Văn Thiên trao đổi về phương pháp 5S

5S là các chữ cái đầu của các từ trong tiếng Nhật, được xem như một công cụ được sử dụng để thực hiện cải tiến liên tục bao gồm: 1. Sàng lọc, 2. Sắp xếp, 3. Sạch sẽ, 4. Săn sóc, 5. Sẵn sàng. Việc xây dựng và thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt 5S tại mỗi khoa, phòng trong toàn Bệnh viện sẽ tạo nên cảnh quan, môi trường sạch sẽ, ngăn nắp, an toàn từ đó phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và tạo lập thái độ làm việc tích cực, tận tụy của toàn thể lãnh đạo và nhân viên trong toàn Bệnh viện.

 

Tại lớp tập huấn cán bộ nhân viên đang công tác tại Bệnh viện đã được tìm hiểu các kỹ năng cải tiến thông qua hoạt động 5S; hướng dẫn cách thực hành phương thức 5S; mục đích của việc thực hành 5S.

 

Công tác tập huấn phương pháp 5S đem lại lợi ích rất thiết thực cho tất cả cán bộ nhân viên bệnh viện; nắm vững được nội dung thực hiện 5S; hiểu được vai trò, ý nghĩa, tác dụng của phương pháp 5S. Áp dụng kiến thức cải tiến chất lượng thông qua hoạt động 5S triển khai tại từng khoa, phòng nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh ngày một tốt hơn.

Nguyễn Thị Lệ Thoa