Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động, sử dụng và cung cấp thông tin trên trang mạng (Website) Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam