Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 thay thế thông tư 02/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 3 năm 2017 Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

Số kí hiệu 37/2018/TT-BYT
Ngày ban hành 30/11/2018
Ngày bắt đầu hiệu lực 15/01/2019
Thể loại Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Văn bản Bộ Y tế
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Người ký Khác

Tải tập tin: Thông tư 37/2018/TT-BYT