Thông tư 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa đổi và bổ sung một số điều của Thông tư 37/2018/TT-BYT về khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Số kí hiệu 14/2019/TT-BYT
Ngày ban hành 05/7/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/8/2019
Thể loại Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Văn bản Bộ Y tế
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Tải văn bản [Click ↓]