Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam triển khai giảm thiểu chất thải nhựa và ký cam kết “thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa”

Thực hiện Chỉ thị số 08/CT-BYT ngày 29/7/2019 của Bộ Y tế về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành Y tế, sáng ngày 08/10/2019 tại Hội trường Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam tổ chức Hội nghị triển khai giảm thiểu chất thải nhựa và ký cam kết “Thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa” nhằm phổ biến triển khai Chỉ thị số 08/CT-BYT của Bộ Y tế, Kế hoạch số 1488/KH-SYT ngày 05/9/2019 của Sở Y tế Quảng Nam và Kế hoạch số 108a/KH-BVTT ngày 23 tháng 9 năm 2019 của Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam về việc thực hiện phong trào giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế tới tất cả các khoa/phòng, cán bộ, viên chức, người lao động thuộc bệnh viện và đơn vị cung cấp dịch vụ trong bệnh viện; đồng thời tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cán bộ, viên chức, người lao động trong Bệnh viện, tạo sự đồng thuận tham gia của cán bộ y tế, người bệnh, người nhà bệnh nhân về giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế.

Tham dự Hội nghị có Bs.CKII Võ Quang Thiều, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, Bs. CKI Lê Tấn Thơ, Phó Giám đốc Bệnh viện cùng các đồng chí Trưởng/phó các khoa, phòng thuộc bệnh viện và đông đảo cán bộ, viên chức, người lao động cùng đại diện đơn vị cung cấp dịch vụ trong bệnh viện.

Chất thải nhựa đang hằng ngày tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia trong đó có Việt Nam. Trong lĩnh vực y tế và thực tế tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, chất thải nhựa được phát sinh từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm: các hoạt động sinh hoạt thường ngày của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế; từ các hoạt động chuyên môn như bao bì, dụng cụ bao gói, chứa, đựng thuốc, hóa chất, dụng cụ, trang thiết bị, vật tư, đồ dùng trong y tế…. Những vật liệu nhựa dùng trong các hoạt động này có thể thay thế bằng các chất liệu an toàn, thân thiện hơn đối với môi trường, giảm thiểu gánh nặng kinh tế về xử lí rác thải nhựa trong đơn vị. Vì vậy, Bs.CKII Võ Quang Thiều, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam cho rằng việc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động hiểu để từ đó thực hiện sẽ đem lại những kết quả thiết thực hướng tới mục tiêu giảm thiểu sử dụng đồ nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy.

Đại diện các lãnh đạo các khoa/phòng thuộc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam ký cam kết với Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam về việc thực hiện các nội dung sau:

  1. Hướng dẫn truyền thông cho nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh, người sử dụng dịch vụ y tế tại khoa, phòng thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa.
  2. Sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các vật dụng, vật tư y tế làm từ nhựa không thể thay thế.
  3. Thực hiện phân loại triệt để chất thải nhựa tại các khoa, phòng.
  4. Triển khai các giải pháp phù hợp khác tại khoa phòng về giảm thiểu chất thải nhựa.

Lãnh đạo các khoa, phòng ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa với Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

Ngoài ra các đơn vị cung cấp dịch vụ trong bệnh viện cũng phải ký cam kết tiết chế sử dụng các sản phẩm y tế, sinh hoạt làm từ nhựa.

Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam quyết tâm chung tay cùng tất cả các cơ quan, đơn vị, công chức, viên chức, người lao động trong ngành y tế trên địa bàn tỉnh tích cực tổ chức triển khai hiệu quả giảm thiểu chất thải nhựa trong ngành y tế, góp phần giải quyết vấn đề chất thải nhựa mà Chính phủ đã đề ra, đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh nhà./.

Huỳnh Thị Minh Phương/Phòng Tổ chức – Hành chính
Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *