Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tu 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp

Số kí hiệu 13/2019/TT-BYT
Ngày ban hành 05/7/2019
Ngày bắt đầu hiệu lực 20/8/2019
Thể loại Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Văn bản Bộ Y tế
Cơ quan ban hành Bộ Y tế
Tải văn bản [Click ↓]