Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam: Tập huấn kỹ năng giao tiếp, ứng xử và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ năm 2020

Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” và nâng cao kỹ năng giao tiếp, ứng xử đối với cán bộ viên chức, người lao động đang làm việc tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam. Trong hai ngày 23 và 24 tháng 7 năm 2020 Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam đã tổ chức tập huấn cho hai lớp, mỗi lớp 2 buổi. Tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ cho toàn thể cán cán bộ viên chức, người lao động của bệnh viện.

Bs CKI Trần Hòe, Chủ tịch Công đoàn bệnh viện – Trưởng khoa Khám-CLS, giảng viên tập huấn

Như chúng ta đã biết, trong cuộc sống hàng ngày giao tiếp là hoạt động không thể thiếu. Đặc biệt, đối với Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam, đối tượng giao tiếp chủ yếu bệnh nhân và người nhà bệnh nhân là những người dễ dàng mang tâm trạng lo lắng, chán nản và nhiều băn khoăn. Bởi vậy, mỗi nhân viên y tế ở đây không chỉ có trình độ về chuyên môn mà cần phải có cả các kỹ năng mềm. Nắm bắt được tầm quan trọng của việc đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, hằng năm bệnh viện đã tổ chức tập huấn cho tất cả các cán bộ viên chức, người lao động tại bệnh viện nhằm trau dồi những kỹ năng giao tiếp cần thiết khi tiếp xúc với người bệnh và người nhà người bệnh.

Viên chức, người lao động tham gia tập huấn

Qua hai lớp tập huấn về kỹ năng giao tiếp, ứng xử và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh sẽ phần nào thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ y tế; rèn luyện kỹ năng giao tiếp ứng xử, nâng cao tinh thần phục vụ và củng cố niềm tin hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tạo điều kiện tốt, thuận lợi để giúp người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế tại Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam.

Huỳnh Thị Minh Phương/Phòng TC-HC
Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam