Bộ Y tế: Thông báo sử dụng duy nhất số điện thoại đường dây nóng 1900-9095 để tiếp nhận điện thoại người dân về Covid-19

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ, từ ngày 01/8/2020, Bộ Y tế sử dụng duy nhất số điện thoại đường dây nóng ngành Y tế (1900-9095) để trả lời phản ánh của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, thay vì sử dụng cả 2 số (1900-9095 và 1900-3228) như trước đây để trả lời phản ánh của người dân trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.