Thông tư 02/2017/TT-BYT Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp

Quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp.

Số kí hiệu 02/2017/TT-BYT
Ngày ban hành 15/3/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 01/6/2017
Thể loại Văn bản pháp quy
Lĩnh vực Văn bản Bộ Y tế
Cơ quan ban hành Bộ Y tế

Tải tập tin:Thông tư 02/2017/TT-BYT