Tập huấn kỹ năng Tư vấn, Truyền thông và Giáo dục sức khỏe

Thực hiện Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện, Kế hoạch số 83/KH-BVTT ngày 09/5/2022 của Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam về việc Tổ chức tập huấn công tác Điều dưỡng, trong chiều ngày 17-18/5/2022, Bệnh viện Tâm thần Quảng Nam đã tổ chức lớp tập huấn về kỹ năng Tư vấn (TV), Truyền thông (TT), Giáo dục sức khỏe (GDSK) cho nhân viên y tế, với sự tham gia của hơn 40 nhân viên là Y sỹ, Điều dưỡng công tác tại các khoa/phòng trong Bệnh viện.

 

TV-TT-GDSK có vai quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe đối với người bệnh/người nhà người bệnh, giúp cho mọi người có kiến thức cơ bản để phòng bệnh, xử trí đúng khi bị ốm đau, bệnh tật và nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi có lợi cho sức  khoẻ.

 

Tham gia tập huấn các học viên được báo cáo viên cập nhật những kiến thức cơ bản về cơ sở lý luận, vai trò, vị trí TV-TT-GDSK; truyền đạt một số khái niệm cơ bản về TV-TT-GDSK; các phương pháp, kỹ năng, quy trình TV-TT-GDSK; một số hình thức TV-TT-GDSK trực tiếp trong bệnh viện; cách tiến hành họp hội đồng người bệnh…

 

Qua các buổi tập huấn giúp nhân viên y tế cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng, phương pháp, quy trình TV-TT-GDSK, kỹ năng về giao tiếp ứng xử từ đó tổ chức tốt các hoạt động TV-TT-GDSK tại đơn vị, góp phần nâng cao nhận thức cho người bệnh/người nhà người bệnh trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn, cải thiện chất lượng và tạo niềm tin, sự hài lòng người bệnh, người nhà người bệnh đối với nhân viên y tế nói riêng và đối với Bệnh viện nói chung./.

Nguyễn Thị Lệ Thoa